społeczna odpowiedzialność biznesu

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu

  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) zakłada dbałość o środowisko, społeczeństwo, otoczenie organizacji, jak również o pracowników – co ważne – w dłuższej perspektywie. Działania CSR …